دموکراسی

حتما و حتما نگاه كنيد. دكتر مرتضي محيط، فارغ التحصيل از دانشگاههاي آمريكايي و ماركسيست معروف و سيماي تابلو اين ايدئولوژي در ميان Mohitكمونيستهاي ايراني. نگاه كنيد! (لينك معرفي نامه وي در زير)

توضيح:  بسيار گفته اند كه ماركسيستها در اوپوزيسيون و در حاكميت دو پديده مجزا هستند در اولي خوب و در دومي بد. اين ادعا يك ايراد اساسي دارد: جريانات ماركسيستي و كمونيستي بيشماري كه هرگز به قدرت نرسيدند، در دفاع هر جنايت عليه بشريت و هر نوع توجيه نقض حقوق بشر، هر آنچه توانستند، انجام دادند.


گروههاي مسلح ماركسيستي در آمريكاي لاتين و جرياناتي مثل PKK به سنديكاهاي بين المللي تجارت مواد مخدر تبديل شدند. همين جريان PKK از جرياني ماركسيستي و مدافع شوروي به آلت مداخلات امپرياليستي غرب در خاورميانه تبديل شد و در زمان كوتاهي همه ليست جنايات سنگين مثل جنايت جنگي، پاكسازي اتنيكي، سربازگيري اجباري از ميان كودكان و ... را مرتكب شد.

 

دفاع كمونيستهاي ايران از رژيم ولايت فقيه در ايران در صدر انقلاب و دفاع امروزي كساني مثل مليحه محمدي از همين رژيم و دفاع بسياري از نيروهاي چپ راديكال از اسد و سكوت همه آنها در قبل جنايات گروههاي مسلح زير مجموعه PKK در حالي انجام ميشود كه هيچكدام از جانيان ماركسيست و حاميان ماركسيست طرفدار آنها، در موقعيت تصاحب اقتدار دولتي نيستند.

زوال تدريجي و حتمي جريانات افراطي چپ و دگرديسي آنان از معترضان به ظلم به توجيه كنندگان و تمجيد كنندگان رژيمهاي ناقض حقوق بشر، عبرتنامه اي است ماندني براي تاريخ و نسلهاي آينده تا شايد حناي اين جريانت پوپوليستي چپ در آينده، خريدار كمتري داشته باشد.

لينك فيلمي از فيسبوك حاوي سخنان مرتضي در دفاع از رژيم كرده شمالي؛

https://www.facebook.com/shahed.alavi/videos/pcb.10156563276787448/10156563236692448/?type=3&theater

لينك فيلمي از فيسبوك حاوي سخنان مرتضي در دفاع از خاندان اسد در سوريه:

https://www.facebook.com/shahed.alavi/videos/pcb.10156563276787448/10156563265962448/?type=3&theater

لينك معرفي نامه دكتر مرتضي محيط در ويكي پدياي فارسي:

https://fa.wikipedia.org/.../%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB...

 

ليست آثار  دكتر مرتضي محيط:

چه خواهد شد؟ «بحران آرامِ» جهانی و آیندهٔ آن. چاپ اول ۱۳۷۳. انتشارات سنبله. هامبورگ.[۱]
در دفاع از دیدگاه مارکس. چاپ اول ۱۳۷۸. انتشارات سنبله. هامبورگ.[۲]
کارل مارکس: زندگی و دیدگاه‌های او: بخش اول: از ۱۸۱۸ تا "مانیفست". به ویراستاری حسن مرتضوی. چاپ اول ۱۳۸۲. انتشارات اختران. تهران.[۳][۴]
کارل مارکس: زندگی و دیدگاه‌های او: بخش دوم: از ۱۸۴۸ تا ۱۸۵۲. به ویراستاری حسن مرتضوی. چاپ اول ۱۳۸۴. انتشارات اختران. تهران.[۵]
کارل مارکس: زندگی و دیدگاه‌های او: بخش سوم: تحقیقات اقتصادی. به ویراستاری حسن مرتضوی. چاپ اول ۱۳۸۹. نشر دات. تهران.[۶]
برگردان‌ها
الکساندر رابینویچ. انقلاب ۱۹۱۷ در پتروگراد: بلشویک‌ها به قدرت می‌رسند.. ترجمهٔ مرتضی محیط. چاپ اول ۱۳۷۳. نشر آروین. تهران.[۷]
کارل مارکس. دربارهٔ مسئلهٔ یهود و گامی در نقد فلسفهٔ حق هگل، مقدمه. ترجمهٔ مرتضی محیط. چاپ اول ۱۳۸۱. انتشارات اختران. تهران.[۸]
ایستوان مزاروش. فراسوی سرمایه: بحران ساختاری نظام سرمایه. ترجمهٔ مرتضی محیط و ویراست حسن مرتضوی. چاپ اول ۱۳۸۲. انتشارات اختران. تهران.[۹]
ایستوان مزاروش. یا سوسیالیسم یا بربریت: از «قرن آمریکا» تا دو راهی سرنوشت ساز. ترجمهٔ مرتضی محیط و ویراست بهرام معلمی. چاپ اول ۱۳۸۲. انتشارات اختران. تهران.[۱۰][۱۱]