تئوری

يادداشت كوتاه:TGB Assad
 كمال قليچداراوغلو رهبر حزب اصلي اوپوزيسيون تركيه، تنبيه مختصر و سمبوليك رژيم اسد از سوي ارتشهاي سه كشور غربي را محكوم كرد. در همه روزهاي منتهي به اين مجازات سمبوليك، نمايندگان پارلماني و روزنامه نگاران طرفداران حزب جمهوريخواه خلق تركيه، در هر فرصتي، حمله شيميايي به دوما را با اطمينان خاصي، كار مخالفين دولت بشار اسد اعلام ميكردند.


نام حزب ولاديمير ژيرينووسكي سياستمدار اولترا ناسيوناليست روسي، "ليبرال دموكرات" است. اين در اروپا بسياري از جريانات دست راستي مخالف مهاجرين از كشورهاي اسلامي، دست به دامن "سكولاريسم" و "دفاع از حقوق برابر زنان" براي پناهنده ستيزي شده اند. در فرانسه كه نامش بيش از هر كشور ديگري با "لائيستيه" پيوند خورده است، اين ايسم هميشه يكي از اصلي ترين شعارها و دغدغه هاي چپ و مورد دشمني نيروهاي راست بوده است اما اينكه "جبهه ملي" ژان ماري لوپن از اين شعار براي گسترش دامنه راسيسم اروپايي مسلمان ستيز استفاده ميكند.

اتيكت "سوسيال دموكراسي" بر روي حزب "جمهوريخواه خلق تركيه" را هم بايستي اينچنين بازي با كلمات شناخته شده و باب روز و محبوب به حساب آورد. اين حزب بقول "عثمان اوجالان" سياستي اتنيكي مبتني بر شيعه پنداري علويان سوريه و تركيه را با جديت و در پس شعارهاي دموكراتيك پي گيري ميكند. در چهارچوب اين سياست نادرست اتنيكي درجه خطاپوشي رهبران اين حزب در حد مشروعيت دادن به جنايات دو TGB Assad2TGB Teherandaرژيم سوريه و ايران بالا ميرود. تحريك شهروندان تركيه برعليه مهاجرين سوري، اعلام كردن مهاجرين سوريه بعنوان مادر بسياري از مشكلات جامعه تركيه به همانند گروههاي راسيست كه در اروپا چنين ميكنند و مقايسه گروهاي ضعيف جامعه تركيه (مثل رومانها و بيكاران و...) با مهاجرين سوريه و نشان دادن آن مهاجرين بعنوان باعث باني مشكلاتي كه تركيه هميشه با آنها دست به گريبان بوده است، از كارهاي اين حزب است.

حزب اصلي اوپوزيسيون حزب بظاهر سوسيال دموكرات ج ه پ، آشكارا طرفدار برسميت شناخته شدن دولت حافظ اسد بوده و هست. اين حزب، در اوج انجام قتل عامهاي مردم سوريه رژيم اسد، هيئتي به دمشق فرستاده بود. يكي از روزنامه نگاران طرفدار اين حزب، بنام Eren Erdem بيان كرده است كه اگر جنگي در ميان ايران وتركيه در بگيرد، در جبهه ايران با تركيه خواهد جنگيد!!vatan partisi2


حزب كمونيست "وطن" به رهبري دوغو پرينچك از شيفتگان رژيم ولايي در ايران است و سازمان جوانان نزديك به اين حزب كمونيست با بنياد شهيد و بسيج و جهاد سازندگي در ارتباطات دوستانه است. عكسهايي از اين ارتباطات، در زير ارائه خواهد شد. دفاع بي قيد و شرط و يكجانبه همه نيروهاي سياسي تركيه از جنايات رژيم اسد و رژيم فعلي در ايران، به هيچوجه قابل توجيه نيست. CHP Assad

لينك مقاله سازمان جوانان كمونيست TGB از رژيم  اسد

در باره نویسنده:

علي رضا اردبيلي

آخرین مطالب علي رضا اردبيلي