نژاد

در روزهای اخیر تعداد زیادی از خوانندگان پژوهش‌های ایرانی نظر مرا در مورد مصاحبه‌ای که بی‌بی‌سی با عنوان «اکثر ایرانیان نژاد آریایی ندارند» منتشر کرده، جویا شدند. در این زمینه چند نکته‌ای را موقتاً عرض می‌کنم:

در ابتدا باید گفت با توجه به اینکه نتیجه تحقیق آقای مازیار اشرفیان بناب (مشخصاً در این زمینه) تاکنون منتشر نشده و ادعاهای فعلی در حد مصاحبه‌ای چند دقیقه‌ای است، عملاً امکان نقد یا پاسخگویی بدان وجود ندارد.

- چنانچه این مطالعات مبتنی بر روش‌های پذیرفته‌شدهٔ علمی بوده باشد، جای خوشنودیست از اینکه گاه بگاهی شواهد جدیدی در رد فرضیه موهوم مهاجرت نژاد آریا به دست می‌آید. ادعای مهاجرت و حتی اصطلاح «نژاد آریایی» و بهره‌گیری‌های فاشیستی مبتنی بر آن، در اصل آشی بود که بریتانیا در سده نوزدهم پخته بود (بنگرید به «اردشیر و شاپور ریپورتر: عاملان سلطه بریتانیا در ایران»). نگارنده با اشتیاق منتظر است تا نتیجه آن پژوهش که ممکن است تکمیل‌کننده پژوهش‌های قبلی‌اش در «رد فرضیه موهوم مهاجرت آریاییان» باشد را بخواند.

 

 

 

- این کلیپ به شکل فعلی‌اش که صرفاً یک مصاحبه ناقص و آشفتهٔ تلویزیونی و همراه با تیتر و توضیحاتی نژادگرایانه و بی‌ربط به سخنان مصاحبه‌شونده است، ارزش استناد و اتکا را ندارد. چنانکه مصاحبه رادیو فرانسه با نگارنده در زمینه «این نژاد آریایی تعریفش چیست؟» به نحوی ادیت و منتشر شد که مفهوم و منظور اصلی که رد فرضیه مهاجرت بود، بکلی از دست رفته بود.

- در عجبم که کسانی بر اساس تیتر این کلیپ به پاسخگویی پرداخته‌اند. در حالیکه تیتر و توضیحات پیوست به آن ارتباط مستقیمی به سخنان مصاحبه‌شونده نداشت و بیشتر نوعی تحریف و ماجراجویی هدفمند بود که توانست عده‌ای زیادی را به تله خود بکشاند.

- در این برنامه در مورد روش‌های گردآوری جامعه آماری (که مهمترین و اساسی‌ترین بخش چنین مطالعات میدانی‌ای است)، مطلقاً توضیحی داده نشده و از طرف دیگر، متداول نیست که چنین مصاحبه‌ها و ادعاهایی قبل از انتشار نتیجه پژوهش انجام شود. این دو در کنار یکدیگر سوءظن برانگیز می‌نماید.

- همچنین یک کار پژوهشی باید بتواند بر روی پای خودش بایستد و مستقلاً از عهده بر آید. چسباندن آثار پژوهشی به تیترها یا دانشگاه‌ها و یا عناوین دهان‌پُرکن، متداول نیست و موجب ایجاد شائبه‌هایی خواهد شد. بخصوص پژوهش‌هایی که هنوز عملاً وجود خارجی ندارند.

- در پایان به جناب آقای اشرفیان بناب پیشنهاد می‌کنم که چنانچه روزی قصد انتشار مطالعات خود را داشتند، از رسانه‌ای به غیر از رسانه‌های بریتانیایی استفاده کنند. چرا که سابقه بریتانیا در ایجاد و گسترش نزاع‌ها و نفاق‌های قومیتی در کشورهای خاورمیانه، دستاورد ایشان را تقلیل و تضعیف خواهد کرد.

نقل از سايت دكتر رضا مرادی غیاث آبادی