دموكراسي
روشنفكران ايرانی و مارکسيسم
  چاپ شده در مجله آسمان بهمن ماه ۱۳۹۰ يدالله موقن : مطالعه آثار مارکسيستی در نيمه‌های قرن بيستم رايج بود . واقعيت اين است كه در جهان حدود چهل – پنجاه سال پيش هر كس كه مارکسيست لنينيست نبود روشنفكر

(از وبلاگ "اوزگور دوشونجه اوجاغي") آیدین یاشار: "-وینستون گفت: کسی چه می داند. شاید بتوانیم شش ماه یا یک سال دیگر با هم باشیم. بالاخره حتما از هم جدا می شویم. متوجه هستی که چه قدر تنها خواهیم شد؟ هز