آنا ديلي
مصاحبه تلويزيون تيشك با دكتر جواد دانش پژوه و علي رضا اردبيلي
زبان مادري، سلطه سياسي و تكوين شخصيت كودك و فرد در شرايط محروميت از امكان آموزش به زبان مادريمجري برنامه آقاي حسن بهنام

زبان مادری ما، زبان عربی
 یوسف عزیزی (بنی طرف) فشرده ای از سخنرانی يوسف عزيزي بنی طرف که به مناسبت روز جهانی زبان مادری در پالتاک جنبش فدرال دموکرات آذربایجان ایراد گردید. • در برابر ستم و تبعیض ملی (قومی)، حقوق شهروندی قومی

زبان ترکی یکی از زبانهای عرصه تکنولوژی اروپا گردید
سازمان تحقیقات علمی و تکنولوژیک ترکیه گام وسیعی را برای گسترش زبان ترکی به عنوان یک زبان مسلط و بین المللی در سطح جهان و قاره اروپا برمی دارد ۱۵ رأی مثبت از مجموع ۱۵ رأی مورد تأیید قرار گرفت. پروژه

جمهوری اسلامی و زبان های غير فارسی در ایران
برنامه رادیو فردا, بهروز کارونی در مصاحبه با علي رضا اردبيلي، رضا حسين بر و ديگران. تصوير از سايت راديو فردا سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد، يونسکو، در سال ۱۹۹۹ ميلادی، روز ۲۱ فوريه، دوم اسفند، را

حسین صرافی:دو روز پس از آن که محمد رضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش وجود 5 میلیون کودک مردودی را تکذیب کرد و با این سخنان قصد داشت تا صورت مسئله، ناتوانی وزارت آموزش و پرورش در کنترل بحران مردودی،

شايد کمتر آذربايجاني در ايران بوده باشد که با اين سوال سخت روبرو نشده و به دنبال پاسخ اين معماي عجيب نبوده باشد؛ که چرا بزرگترين دانشمندان، متفکران، عارفان و شاعران ايران بعد از اسلام که بسياري از