شعر
وارلیق یازینین گوللو گولوستانی قادیندیرسئودا باغینین نرگیزی   ریحانی قادیندیرقوتسال بئشیگینده حیاتین بارلی بوداغیتایسیز گؤزه لین آدی آنا  سانی قادیندیرلایلای قانادیندا اوچوشان دادلی شیرین سؤز اینجیله

قادین    قانادی سئوگینینقولو  سئودانینگولون گولوشو  ، گونشین اؤپوشوآنا جلالیله  تانرینین  گؤروشوجانیندا جانلار بسله ینمغرور بویلو دوروشویلهمنله حیات  ایره لییر سسله ین قادین  یاشامین کئشیگینده  ،