نثر

خبر از سايت يوردنت: اين کتاب در 120 صفحه و از طريق مراکز فروش کتاب آمازون به فروش ميرسد.

 

در معرفی کتاب گفته شده: اسماعيل جميلي در سال 1953 در آذربايجان جنوبي واقع در محدوده مرزهاي ايران به دنيا آمده است. زبان مادري وي ترکي آذربايجاني است که استفاده از آن در مدارس توسط حکومت ايران ممنوع ميباشد. بيش از سي ميليون نفر مردم آذربايجان جنوبي از زبان مادري و فرهنگ خود محروم شده اند. اين اشعار تبلور تنفر عميق در مقابل اين بي عدالتي و ابراز اميد براي آينده بهتر ميباشد.

 

لینک سفارش کتاب در آمریکا و کانادا:

https://www.createspace.com

 

لینک سفارش کتاب در اروپا:

http://www.amazon.co.uk