Tribun Logo

معرفت یابی جامعه به ماهیت سیاه قدرت دولتی یک رژیم اقتدارگرا، در سه مرحله عملی می‌شود:1

1. معرفت یابی نخبگان بر یک مسئله،

2. اعتراف صاحبان قدرت به اعمال سیاه خود،

3. خبرگیری توده وسیع شهروندان بر همان مسئله.

نمایش تصاویر و فیلمهای کامیونهای ایرانی در راه ارمنستان از سوی جمهوری آذربایجان، گرفتن عوارض از آنها و انتشار تصاویر بارنامه‌ها و نمایش هوشمندانه کاروان بنظر بی‌پایان کامیونهای ایرانی عازم خانکندی هم به میلیونها آذربایجانی در ایران و همه به متعصبین شیعه شهروند جمهوری آذربایجان، کمک کرد که دوست و دشمن خود را بشناسند. این کار، یعنی گسترش معرفت به ماهیت رژیم اسلامی ایران به مرحله سوم از تقسیم‌بندی فوق.

علی رضا اردبیلی: نقش رژیم جمهوری اسلامی ایران در اصلاح افکار عمومی آذربایجانی‌ها

معرفت یابی جامعه نسبت به ماهیت سیاه قدرت دولتی یک رژیم اقتدارگرا، در سه مرحله عملی می‌شود
:

1. معرفت یابی نخبگان از یک مسئله،

2. اعتراف صاحبان قدرت به اعمال سیاه خود،

3. خبرگیری توده وسیع شهروندان از همان مسئله.

نمایش تصاویر و فیلمهای کامیونهای ایرانی در راه ارمنستان از سوی جمهوری آذربایجان، گرفتن عوارض از آنها و انتشار تصاویر بارنامه‌ها و نمایش هوشمندانه کاروان بنظر بی‌پایان کامیونهای ایرانی عازم خانکندی هم به میلیونها آذربایجانی در ایران و به همه متعصبین شیعه شهروند جمهوری آذربایجان، کمک کرد که دوست و دشمن خود را بشناسند. این کار، یعنی گسترش معرفت به ماهیت رژیم اسلامی ایران به مرحله سوم از تقسیم‌بندی فوق.

آنچه تا کنون ارگانهای امنیتی، اسناد ویلی لیکس و متخصصین نظامی و سیاسی از آن خبر داشتند، در هفته‌های اخیر، بواسطه بلاهت رهبران جمهوری اسلامی ایران، در میزان وسیع در میان وسیع‌ترین توده‌های آذربایجانی ایران و جمهوری آذربایجان خبررسانی شد. خبر حمایت همه جانبه رژیم ایران از جنایتکاران ارمنی مرتکب پاکسازی اتنیکی و جنایتهای جنگی بیشمار در قاراباغ، جدید نیست اما در جریان قرار گرفتن وسیع‌ترین لایه‌های جامعه آذربایجانی در دو سوی آراز، در این روزها عملی می‌شود. این اطلاع رسانی در اصل برای زدودن توهم متعصبین مذهبی و باورمندان به هرگونه اخوت اسلامی شیعی، هشیاری آور بوده است.

در لینک زیر، رومن باغداساریان (بلوگر ناسیونالیست ارمنی از ایروان) به زبان روسی همه جزئیات جنایات باند حاکم بر مناطق اشغالی قاراباغ را شرح و دو رئیس جمهور جمهوری ارمنستان یعنی روبرت کوچاریان و سرژ سارکیسیان و بقیه اعضای کلان قارباغ را مسئول غارت و سرقت 70 درصد سنگ قبرهای مناطق اشغالی معرفی میکند. شرم بر تأمین کنندگان ولایی این جانیان با سوخت و آدوقه
.

جنایتکاران جنگی حاکم بر ارمنستان که خواب اشغال ابدی اراضی آذربایجان را دیده بودند، 21 کیلومتر از راه "قافان ـ گوروس" در در درون مرزهای جمهوری آذربایجان انشا کرده‌اند!!

حال با آزادی اراضی آذربایجان از اشغال 30 ساله، همکاری ولایتمداران شیعی آریایی حاکم بر تهران با این دستجات جنایتکار از پرده برون افتاده است. با پیروزی افسانه‌ای ارتش آذربایجان بر اشغالگران ارمنی، گلوگاه 21 کیلومتری ارتباط ارمنستان و خانکندی با ایران، در کنترل جمهوری آذربایجان است!

کامیونهای ام القرای اسلام مزین به عباراتی چون "یا ابوالفظل العباس" ، "بیمه ابولفظل"، "یا ظامن آهو" و امثالهم با پلاکهای کشور ارمنستان در فعالیت برای تأمین این دستجات تبهکار ارمنی با سوخت و آدوقه بودند و پررویی رهبران رژیم ایران به جایی رسیده بود که می‌خواستند با عبور دادن کامیونها از 21 کیلومتر راه واقع شده در جمهوری آذربایجان به محل سکونت رهبران دستجات تبهکار ارمنی در خانکندی برسند!!

 2

این کار در مثل شبیه عبور کامیونهای یک کشور خارجی از راههای ایران برای رسیدن به یک منطقه خارج از کنترل حکومت مرکزی است، فرض کنید گوشه ای از کشور توسط یک نیروی نظامی از کنترل دولتی خارج شده است و کامیونهای خارجی میخواهند با عبور از اراضی تحت کنترل حکومت ایران به آن منطقه خارج از کنترل کشور بروند!

اینرا هم اضافه کنم که آن "نیروی خارج از کنترل" قاتل 30 هزار نفر از شهروندان جمهوری آذربایجان و مجری پروژه پاکسازی اتنیکی علیه یک میلیون نفر از مردم آذربایجان است و منازل و ساختمانهای این یک میلیون نفر را تخریب و مصالح ساختمانی قابل نقل و انتقال آنها را به کشورهای دیگر (ایران و ارمنستان) فروخته است.

بنا به افشاگری رومن باغداساریان در منبع زیر، 70 درصد سنگ قبرهای منطقه تحت اشغال (تا سال قبل) از سوی باندهای ارمنی حاکم بر مناطق اشغالی به سرقت رفته و جمجمه اجساد خوابیده در اکثر این قبرها هم در جستجوی روکش طلایی دندانهای اجساد، از قبرها خارج شده است. ایران 30 سال همچو جانورانی را با سوخت و مواد غذایی و هرنوع خدمات دیگر سرویس داده است. شرم هم چیز خوبی است. حداقل برای طرفداران رژیم.

با حماقتی که از رهبران جمهوری اسلامی خبر داریم، آنها میتوانند ضمن دادن شعار دوستی با آذربایجان، باند جنایتکار حاکم بر خانکندی را هم با ارسال سوخت، ارزاق و انتقال سلاحهای اسقاطی روسیه از خاک خود (مسیر بندر انزلی به گذرگاه مرزی نوردوز) تأمین کنند. اوپوزیسیون ایرانشهری و ایرانزمینی رژیم هم میتواند در این موارد سکوت کند. مدافعین حرم کوبانی هم میتوانند به سکوت رضایت آمیز خود از تخریب سی ساله امنیت و رفاه مردم جمهوری آذربایجان ادامه دهند. اما از همه این بزرگوارن خواهش داریم که از ما انتظار ندیدن و نفهمیدن یا فراموش کردن نداشته باشند.

این معاونت در جنایت از سوی رهبران ولایتمداری شیعی و ایرانشهری در ایران، با علم به نکته است که گلوی ارتباط زمینی ایران با دنیا در دست جمهوری آذربایجان (بر مسیر شمال جنوب) و ترکیه (بر مسیر راه زمینی به اروپا) است. این معاونان در جنایت میدانند که کافی است که در یک روز آفتابی ترکیه بر مسیر تردد کامیونهای ایرانی یک "اخلال" کوچک بکند تا همه سودهای حاصل از تجارت سه ساله با جانیان خانکندی در عرض یک ماه، به صفر برسد.

رهبران رژیم ولایی ثابت کرده اند که کوتاه فکرتر از آن هستند که فکر فردا کرده باشند. فردایی که این رژیم مجبور شود برای ارتباط زمینی با اروپا با شروع از راههای خاکی افغانستان نصف کره زمین را دور بزند.

 3

اینکه انتظار داشت رهبران کم سواد رژیم بتواند حساب سود و زیان بی اعتنایی به افکار عمومی میلیونها شهروند ترک آذربایجان و غیرآذربایجانی خود را بکنند، نشانه پرتوقعی از این بزرگواران خواهد بود. این انتظار هم که میلیونها شهروند ترک آذربایجانی و غیرآذربایجانی، این بساط را نبینند یا روزی روزگاری آنرا فراموش کنند، توقع زیادی است. نه فراموش می‌کنیم و نه می بخشیم!

اما مطمئن باشید که ترکان این منطقه که معماران همه امپراطوریهای و دولتهای بزرگ این منطقه بوده اند و چنانچه سال پیش جهانیان مشاهده کردند، بلدند که از عهده مشتی جانی ولو برخوردار از حمایت رژیم روسیه و رژیم ایران هم بربیایند. دولت قاجاری که صد سال است ایرانشهریان به تحقیر آن مشغولند بدون برخورداری یک دلار نفتی توانست 25 سال با امپراطوری روسیه بجنگد. ارتش رضاشاهی 25 ثاینه هم تاب تظاهر به جنگ در برابر نیروهای خارجی را نداشت و ارتش ظفرنمون اسلامی با بسیج و سپاه و مایه گذاشتن از جان همه کودکان زیر سن کشور، برای آزادی هشت دهم درصد (زیر یک درصد!) از خاک کشور، 8 سال عرق ریخت و خون داد.

جمهوری آذربایجان، آذربایجانیها و دیگر ترکان غیرآذربایجانی ایران، مردم ترکیه و بقیه ترکهای منطقه شاهدند که چگونه گرجستان، اوکرائین، پاکستان، اسرائیل و حتی بخش مهمی از افکار عمومی روسیه از موضع برحق جمهوری آذربایجان دفاع کردند و در عین حال ناظر اعمال مذبوحانه این رژیم اسلام پناه در حمایت از دزدان سنگ قبر مسلمانان از سوی ام القرای اسلامی نیز هستند. اوپوزیسیون ایرانشهری رژیم هم در برخوردای از بلاهت، خوش شانس‌تر از رهبران رژیم نبوده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعدالتحریر: تردد کامیونهای بیمه شرکت ابولفظل با پلاکهای ارمنستان به خانکندی، با تدابیر لازم جمهوری آذربایجان و بعداز نمایش تصاویر رسوایی‌آور کاروان بی‌پایان این کامیونها به شهروندان آذربایجانی ایران، متوقف شده است.https://sfera.az/azerbaycanlilarin-mezar-daslarini-ogurlayib-ermenistanda-satirdilar-video/

مطالب مرتبط