راسیسم
پارامترهای مشترک تشکیل دهنده "ملت فارس" کدامند؟
یونس شاملی از ترفندهای نظری شناخته شده استعماری بویژه دولتهایی با ساخت و بافت استعماری در داخل یک کشور، کتمان کردن و لاپوشانی تیپولوژی اتنیکی و ملی دولت حاکم است. در عین حال نخبگان سیاسی ملت حاکم در

نخبگان سیاسی فارس به حل دمکراتیک مسئله ملی نمی اندیشند
در خطاب به آقای صمد دژبان یونس شاملی آقای صمد دژبان، انتشار "زمینه طرح پیشنهادی... برای حل مسئله ملی در ایران"، دامنهء بیشتری به بحث در این خصوص دامن میزند. بعد از مطالعه این پیشنهاد شما به نظرم رسید

میللی کیملیین آدی و میللی دئولتین آدی ایکی فرقلی قونولاردیر
  یونس شاملی   عزیز و ده یرلی ارسلان بئی صرافی   منجه سیزین یازی دا (نگرشی به یادداشت‌های آقای "مهران بهاری" در ذیل مقاله‌ی تأملی در مفهوم ملت: دولتخواهی آذربايجانی‌ها و نقدی بر

شعرلُری ممنوع ! شاهنامه خوانی آزاد !
برگرفته از رادیو زمانه دختر لر سهم شش ،هفت میلیون لُر،ازسرزمین ایران ،یک جشنواره فقیرانه در روستایی کوچک در بنه وار مسجدسلیمان در بختیاری بود که شش سال پیاپی ،میزبان همه شاعران لُر،از همه مناطق

ادعاي ساخت "ماشين زمان"! شاهكار جديدي از مكتب خرافات ملي و ميهني آريايي در ايران
توضيح از تريبون: در كشور گل و بلبل، ادبيات شفاهي و كتبي انبوهي در حال توليد روزانه و رواج روز افزون است كه نام "خرافات ملي و ميهني آريايي"، اتيكت مناسبي براي آن است. اين خرافات كه هيچ حد و مرزي

يادداشتي از علي رضا اردبيلي: ظاهرا راسيسم فارس از حمل پرچم تورك ستيزي و اسير ستيزي بر شانه راست خود طرفي نبسته است و آنچه ما در زمانهاي اخير از اعلام جنگ و نفرت عليه آذربايجان و ملل اسير ديگر "از

یاشار گولشن توضيح از تريبون: تخصصي شدن فعاليتهاي مطبوعاتي نشانه رشد جنبش رهايي ملي آذربايجان است و از اين منظر خلق مقالات ارزشمند در برخورد فكري با ديگر فكرها و تثبيت برخي از امضاهاي اهل قلم جنبش

تشکیل دولت فارسستان از کدامین راه؟
نقد مقاله "حق تعیین سرنوشت جمعی" در خطاب به آقای منوچهر صالحی  یونس شاملی آقای منوچهرصالحی مقاله ایی را تحت عنوان "حق تعیین سرنوشت جمعی" در دنیای مجازی منتشر کرده اند و در آن "حق تعیین سرنوشت

حاشیه های خودباختگی
  به بهانه ی نامه نگاریهای منصور حقیقت پور خطاب به پارلمان آزربایجان شمالی   گونای تبریزی  کمی با خودم کلنجار رفتم. حق هم داشتم ، آخر کسی که در پارلمان ایران (که ایران شایسته ی داشتن

پریشان گویی نمیتواند اسمش نقد باشد
محمود جوشقون چه میگوید؟ یونس شاملی محمود جوشقون ظاهرا نقدی تحت عنوان "پیرامون نقد آقای یونس شاملی و مقاله “دشمنان آذربایجان را بشناسیم”" مطلبی نوشته و در آن ظاهرا به نقد نوشته من پرداخته اند. اما

كلمه "قوم" اتيكت ملي گرايان افراطي فارس بر ملل اسير است
آراز قادري: توضيح از تريبون: كلمات و عبارات، بار فرهنگي و سياسي خود را دارند. نميتوان در يك آگهي تسليت بجاي كلماتي چون "رحلت" و "درگذشت"، از كلمه "مردن" استفاده كرد و قس عليهذا. به همين سياق "قوم"