راسیسم

 

آقای محمد رضا عالی پیام (هالو)،

یکی از کلیپهای شما را دیدم ، آنجا که در مورد عربها و ترکها اظهار نظر میکنید. واقعا شوکه شدم. از شمای طنز پرداز، که خیلی از طنزهاتان را نیز بسیار می پسندم و فکر میکنم خودتان نیز اهل زنجان باشید، چون در یکی از تبلیغاتهای انتخاباتی شعری را برای میرحسین موسوی خواندید و در متن شعر چند سطر هم به ترکی شعر گفتید و موسوی را به هوشیاری دعوت کردید.

در عجبم که شما بین عرب و عرب زبان، ترک و ترک زبان تفاوت قائل شده اید. و نمیدانم چه زمانی اعراب علیه بشریت جنایت کرده اند که اعراب امروز را ملزم به عذرخواهی از آن کرده اید؟ و در مورد ترکها و ترک زبانها نیز چنین نگاهی داشته اید. میدانید این اظهار نظر عمیقا نژادپرستانه است و اگر شما در اروپا چنین اظهار نظری میکردید، عواقبی چون شش ماه زندان را به خاطر تحقیر ملیتهای دیگر بایستی به جان میخریدید؟

 

 

مگر شما به ابتدایی ترین حقوق انسان که در منشور جهانی حقوق بشر قید شده باور ندارید؟ بسیار در عجبم. ترکها و یا عربها چه هیزم تری به شما فروخته اند که چنین علیه این ملتها خصمانه موضع گرفته اید. این موضع شما دقیقا در راستای سیاست نظام قبلی پهلوی ها و امروز هم در خط جمهوری اسلامی است.

یعنی شما با این اظهار نظر، نژادپرستی خودتان را عریان کرده اید و خدمتتان به سیاستهای نژادپرستانه نظام شاه و شیخ را به اثبات رسانده اید. من بسیار متاسفم

مگر یک ترک و یا یک عرب نمیتواند ایرانی باشد؟ مگر ایران کشور نژاد خاصی است؟ در هندوستان صدها ملیت زندگی میکنند. در سوئیس 4 ملیت، در کانادا دو ملیت، در ایران چندین ملیت (فارس، ترک، کرد، بلوچ، عرب، ترکمن...) در عراق دو ملیت در افغانستان چندین ملیت. این که می گویید ما ایرانی هستیم، حتما معنی آن را دقیق نمیدانید. ایران کشوری با جغرافیای سیاسی است. اسم ایران به این سرزمین در سال 1935 توسط رضا میرپنج گذاشته شده و قبل از این اسم گذاری از پادشاه وقت افغانستان برای استفاده از نام "ایران" اجازه گرفته شده است. میدانید این به چه معنایی است؟ این بدان معنی است که واژه ایران به سرزمین امروز افغانستان تعلق داشته است. وگرنه دلیل اجازه رضا شاه از پادشاه وقت افغانستان برای استفاده از این واژه معنی ندارد. در ثانی مگر اسم یک کشور دلیل نژادی دارد که شما میگویید ما ایرانی هستیم. ایرانی بودن چه چیزی را ثابت میکند غیر از اینکه روشن باشد که کشوری به نام ایران وجود دارد و شهروندان آن علارغم تعلق اتنیکی و ملیتی شهروند کشور ایران تلقی میگردند.

ایرانی بودن غیر از این چه معنی دیگر برای شما دارد؟ اگر فکر میکنید که ایرانی ها آریایی هستند تحقیق چند هفته قبلی که از بی بی صد در خصوص غیرآریایی بودن ایرانی ها منتشر شد برایتان کافی نیست؟

http://www.bbc.co.uk/persian/science/2011/11/111113_l42_vid_ir_genetic.shtml

تازه امروز تمامی دریافت های علمی نشان میدهد که تمامی بشریت از والدین مشترکی بدنیا آمده و یک خانواده را تشکیل میدهند. پدران و مادران اولیه در آفریقای امروز شکل گرفته و به تدریج در جهان منتشر شده اند. در واقع غیر از یک نژاد در دنیا نژاد دیگری وجود ندارد.

آنچه که انسانها را از هم متمایز میکند نژادشان نیست، بلکه فرهنگ (زبان، تاریخ و پروسه تکوین آن در محدوده مشخص جغرافیایی و گروه انسانی معین) و رفتارشان است. برای نمونه سوئیس یک کشور و سوئیسی شهروند آن کشور است. اما این سوئیسی میتواند سوئیسی فرانسوی زبان و یا سوئیسی آلمانی زبان و... باشد. در ایران نیز چنین است. ایرانی فارس و یا فارس زبان، ایرانی ترک یا ترک زبان، کرد یا کرد زبان و عرب یا عرب زبان است. اصطلاح خود درآوردی شما که بین ترک زبان و ترک فاصله وجود دارد، خلق الساعه های نظام شاهنشاهی و نظام جمهوری اسلامی برای یکدست نشان دادن ایران از نظر نژادی است.  با این استدلال به میدان آمدن عیب بسیار بزرگی است. کاری نژادپرستانه، ضد فرهنگی و حتی بسیار هم ضد انسانی است. چون انسان خود بایستی هویت اتنیکی و ملیتی خود را تعیین کند و نه اینکه این و یا آن برایش این هویت را حقنه کنند. علی رغم گفته شما ایرانی بودن هویت قومی و یا اتنیکی و ملیتی نیست. چون اساس هویت قومی و ملیتی بر زبان مردم استوار است. مردم ایران یک زبانه نیستند بلکه کشور ایران کشور چند زبانه و چند ملیتی است. این موضوع نیز در منشور جهانی و کنوانسیونهای الحاقی به درستی توضیح داده شده است.

حالا فکر میکنید برای این خطای بزرگی که کرده اید و مردم عرب و ترک را مورد تحقیر قرارد داده اید و اگر خودتان آذربایجانی باشید  پدرانتان را به تحقیر گرفته اید، چه باید بکنید؟

به نظرم تنها یک راه باقی است و آن داشتن شجاعت و شجاعت انتقاد از خود برای اعلام چنین مواضع فکریتان. البته میدانم که تحت تاثیر جو و فضای ایران بوده اید. افکار عمومی ایران بسیار نژادپرستانه است. شاید این را نمیدانید. اما وقتی از بیرون به ایران بنگرید، افکار عمومی و حتی افکار رهبران سیاسی ایران عموما و حتی عمیقا نژادپرستانه است. لطفا اندکی بیاندیشید و کمی مطالعه بکنید و بعد  شاید در این خصوص موضع دیگری بگیرید. این را صمیمانه برایتان نوشتم. چون میدانم که میتوانید در کشور موثر و مفید باشید.

یونس شاملی

منبع:

https://www.youtube.com/watch?v=AqsqSCl2A2Q&feature=player_embedded

صفحه آقای عالی پیام در فیس بوک

http://www.facebook.com/pages/Mohammad-Reza-Ali-payam-Halloo/130043490401361?ref=ts&sk=wall


 

در باره نویسنده:

Yunes Shameli  یونس شاملی

آخرین مطالب Yunes Shameli یونس شاملی