مبارزه جاري

توضيح از علي رضا اردبيلي: براي متخصصين و علاقه مندان تاريخ هميشه مبحث "ذكر مصيبت" و شرح ماوقع صد سال اخير، Konstitutsiaباز خواهد بود. اما براي كساني كه خواهان تغيير در نظام مبتني بر تبعيض اتنيكي و فرهنگي و زباني حاكم بر ايران هستند، امروز، مسئله ديگري بيش از هر زمان ديگر ضروري است: ارائه طرح اثباتي براي رفع تبعيض صدسال اخير بر عليه تركان ايران. طرح اثباتي ميتواند در اشكال متفاوتي ارائه و به بحث گذاشته شود. اما مسلما، مكمل ترين آن، ارائه يك متن حقوقي بعنوان لايحه پيشنهادي براي قانون اساسي است. از اينرو، اقدام مركز مطالعات تبريز در ارائه متن زير، اقدامي مهم است. هم شركت در نقد و بررسي اين سند و هم مشاركت در نقد ديگر متون آلترناتيو ارائه شده از سوي ديگر نيرورهاي سياسي ايران، گام مهمي در جهت بحث و بررسي راههاي برون رفت از بحران حاكم بر ايران امروز و طرح مورد نظر ما براي ساختن كشوري عاري از تبعيض و ناعدالتي از هر نوع آن است. (پايان توضيح)

انتشار ”پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری فدرال ایران- پیشنهادی مرکز مطالعاتی تبریز“

متن ”پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری فدرال ایران“ که از سوی ”مرکز مطالعاتی تبریز“ تدوین شده است و دربردارنده‌ی قانون اساسی پیشنهادی این مرکز برای آینده‌ی سیاسی ایران می‌باشد منتشر شد.

این پیش‌نویس پیشنهادی که با عنوان ”پیش‌نویسِ پیشنهادی قانون اساسی جمهوری فدرال ایران“ تدوین گشته است مشتمل بر 4 فصل، 9 بخش، 113 اصل و 288 ماده است. بنا به موارد مندرج در بخشی از مقدمه‌ی این پیش‌نویس، متن پیشنهادی حاضر در نتیجه‌ی ماه‌ها تلاش بی‌وقفه و شبانه‌روزی کارشناسان ”مرکز مطالعاتی تبریز“ حاضر شده است و دربردرانده‌ی پیشنهادهای کارشناسان این مرکز برای آینده‌ی سیاسی ایران می‌باشد. چنانکه کارشناسان مرکز مطالعاتی تبریز در نگارش این قانون اساسی با در نظر گرفتن موارد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تمامی عناصری که به جامعه‌ی ایران معنا می‌دهند و با کسب مشورت‌های لازم از کارشناسان حقوقی به خصوص کارشناسان قانون اساسی تلاش نموده‌اند متنی را به رشته‌ی تحریر درآورند که دربردارنده‌ی مواردی باشد که پاسخ و راه‌حلی برای مهمترین علل ناکارآمدی ساختار دولتی در صد سال گذشته در ایران بوده است و منطبق با اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر باشد.

در روزهای آتی متن این پیش‌نویس پیشنهادی به زبانهای ترکی و انگلیسی نیز منتشر خواهد شد.

برای دانلود متن کامل ”پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری فدرال ایران- پیشنهادی مرکز مطالعاتی تبریز“ در قالب فایل پی‌دی‌اف اینجایا بر روی تصویر زیر کلیک کنید.