مبارزه جاري

ويدئويي از برنامه تلويزيوني با تيتر فوق
Sec

سکولاریسم و تبیین حقوقی جایگاه دین و رابطه آن با سیاست و جامعه، یکی از محوری ترین مسایل جامعه ایران و از تعیین کننده ترین موضوعات در گفتمان ملی گرایی آذربایجان بشمار می رود
.

جسته و گریخته و بیشتر از منظر چالش های هیجانی و سیاست روزمره، مساله دینداری و رابطه آن با سیاست اجرایی در بخش کوچکی از گفتمان حرکت ملی آذربایجان مورد نظر بوده، اما مساله سکولاریسم به صورت حقوقی و از دیدگاه مدرن گرایی فکری و جداسازی آن از امر سیاسی و امر اجتماعی، تاکنون در میان فعالین ملی آذربایجان مورد توجه جدی قرار نگرفته است؛ پرداخت به مساله سکولاریسم از سویی به واسطه اقتدار مستبدانه دینی اهمیت دارد و از سوی دیگر به لحاظ بافتار اعتقادی ملت آذربایجان، از مسایل و مباحث تعلیق مانده است.

بی تردید در راه دستیابی به دموکراسی و جداسازی حوزه شخصی باورها از گستره همگانی سیاست و اجتماع، برپایی دولت حقوقی لائیک و آموزش غیردینی، برابری قانونی شهروندان و دینی شخصی، مبتنی بر تبیین و تشریح خردمندانه مفهوم و پدیده سکولاریسم را می طلبد. برنامه تلویزیونی آرازنیور با عنوان «سکولاریسم و شهروندان باورمند»، برخی از مؤلفه های این بحث مهم و محوری را در گفتمان حرکت ملی آذربایجان در معرض افکار عمومی و سنجه منتقدانه قرار داده است؛ این برنامه آغازی اجمالی بر بحثی حیاتی و سرنوشت است.
براي ديدن ويدئو، اينجا كليك كنيد