حقوق بشر

simPris -2گزارش از: یونس شاملی

فعالین حقوق بشر آذربایجان با احمد شهید نماینده ویژه ویژه حقوق بشر سازمان ملل در پاریس دیدار کردند.

دکتر سیمین صبری فعال حقوق زنان و حقوق بشر آذربایجان به همت و همرای خانم ژاله تبریزی فعال حقوق بشر در 20 دسامبر 2013 با احمد شهید در مقر سازمان حقوق بشر دیدار کردند و گزراشات خود را مبنی بر نقض حقوق بشر در آذربایجان جنوبی برای وی ارائه دادند.

 

خانم دکتر سیمین صبری، روانپزشک و فعال حقوق بشر آذربایجان، گزارش خود را در سه‌ موضوع جداگانه طبقه بندی و ارائه کردند:

1-دکتر سیمین صبری به عنوان یک روانپزشک، ایران را "زندان بزرگ زبانهای مردم" آن کشور خواند و از عواقب و عوارض ناگوار روانی حاصل از تبعیض در عرصه حقوق زبانی را برای آقای احمد شهید تشریح کرد. در این بخش خانم صبری محرومیت و نارسایی های روحی و روانی حاصل از تحصیل کودکان به زبان غیرمادری را برای آقای شهید یادآور شد.

 

 

 

2-دکتر سیمین صبری همچنین گله مندی خود را از فعالین حقوق بشر مرکز ایران کتمان نکرده و خاطرنشان ساخت که درگزارشات  بعضی از این دوستان واقعیات موجود در مورد ترکیب اتنیکی و چند ملیتی ایران منعکس نمیشود. از این زاویه خانم صبری این نگرانی را به آقای احمد شهید منتقل کردند که در بعضی از گزارشاتی از این نوع نقض حقوق بشر در مناطق ملی متعلق به ملیتهای غیرفارس و از آن جمله در آذربایجان جنوبی یا منعکس نشود و یا بصورت نارسا و ناقص منعکس شود.

 

3-خانم سیمین صبری در قسمت سوم گزارش خود علل دستگیری فعالین مدنی متعلق به ملیت ترک در شهرهای مختلف آذربایجان را چنین به توضیح کشید:

فعالین ملی و مدنی آذربایجان در این اواخر از سوی دادگاههای جمهوری اسلامی محکومیتهای بسیار سنگینی را متحمل میشوند. این درحالیست که شیوه مبارزه و تلاش در آذربایجان مسالمت آمیز و دور هر از گونه خشونت است. ایشان یادآور شد که پنج فعال سیاسی آذربایجان اخیر به جرم درخواست برای فعالیت علنی در مجموع به 45 سال زندان (هریک به 9 سال) محکوم شده اند.

 

بخش قابل ذکر دستگیرشدن در آذربایجان فعالین محیط زیست آذربایجان و در اعتراض به خشکیدن دریاچه اورمیه انجام گرفته است. بخش دیگر زندانیان سیاسی در آذربایجان را کسانی تشکیل میدهند که در صدد برگزاری کلاسهای آموزش زبان مادری (ترکی) هستند تا بتوانند از مرگ زبان خود در مقابل هجوم زبان رسمی محافظت کنند.

 

دکتر سیمین صبری در پایان گزارش خود اسامی زندانیان سیاسی آذربایجان و بویژه دستگیری اخیر استاد موسیقی و فعال مدنی آذربایجانی جناب حسن دمیرچی را یادآور شد و  وضعیت وخیم جسمی و روانی زندانیان سیاسی را به آقای احمد شهید یادآور شد.

2103/12/23

در باره نویسنده:

Yunes Shameli  یونس شاملی

آخرین مطالب Yunes Shameli یونس شاملی