آذربایجان و جنبش سبز

E.Erdebilliدر این مصاحبه کیانوش توکلی درباره« اصلاح و رفع تبعیض ؛ توَهُم یا واقعیّت؟» سئوالاتی رابا علیرضا اردبیلی نویسنده و فعال سیاسی طرح کرده است. علیرضا اردبیلی در این مصاحبه به رفتار جمهوری اسلامی با فعالیت های مسالمت آمیز فعالین ملی به خصوص اعضای کمیته مرکزی یئنی گاموح اشاره می کنند.

 

 

از آدرس زیر می توانید این مصاحبه را دانلود و یا مشاهده کنید:

http://vimeo.com/95777836