اخبار

Afis Fاین سمینار با حضور پژوهشگرانی آذربایجانی در تاریخ  3 ماه مه 2014 برگزار خواهد شد. سخنرانان این سمینار دکتر میثم بادامچی پژوهشگر فلسفه سياسي از دانشگاه لوئيس ايتاليا، دکتر حیدر شادی پژوهشگر فلسفه و دين از آكادمي علوم برلين و خانم یاسمن قاراقویونلو پژوهشگر تاریخ از آکامی علوم آذربایجان می‌باشند.  سمینار "تولرانس" به زبان ترکی برگزار خواهد شد.

 برنامه‌ این سمینار به شرح زیر می‌باشد.    

 

سمینار فلسفي  

موضوع: تولرانس

دكتر ميثم بادامچي: اسلام و چالش دموكراسي

دكتر حيدر شادي: هرمنوتيك تاريخي و تولرانس مابين گروههاي اتنيكی

دكتر ياسمان محمداوا: تولرانس ديني در جمهوري آذربايجان  

زمان: شنبه،  3 ماه مه 2014،  ساعت 10

آدرس: Esplaneden 3 C, Sundbyberg

برگزار كننده: مٶسسه فرهنگي ABF  سوئد