اخبار

گفت‌وگوی احسان عابدی با کتیل سلویک

کتیل سلویک، پژوهشگر علوم سیاسی و متخصص در امور سوریه

برای شنیدن گفتگو کلیک کنید